Nástroje pro usnadnění přístupu

Zkoušky Cambridge

C-PARK_PS_RGB_a.jpg

 

Naše škola se již v roce 2015 stala partnerskou školou společnosti Jazyková škola P.A.R.K., která je vlastníkem licence Cambridge English Language Assessment umožňující organizaci a skládání zkoušek Cambridge English v České republice. 

Ze spolupráce vyplývá vzájemná podpora a také nadstandartní výhody pro naše kandidáty zkoušek. Jedná se především o možnost vybrat si partnera na ústní část zkoušky nebo absolvovat cvičný test, stejně jako reálné zkoušky za zvýhodněných finančních podmínek.

Naše škola nabízí v rámci jazykové školy také jazykové a přípravné kurzy pro veřejnost.

Termín zkoušek Cambridge úrovně B2 (FCE) nebo C1 (CAE) pro školní rok 2022/23 je stanoven na sobotu 3. 6. 2023. Termín registrace je do 22. 4. 2023. Zkoušky proběhnou prezenčně v budově gymnázia a budou paper based.

Nabízíme také možnost skládat cvičné zkoušky, abyste si vyzkoušeli délku zkoušky a její formát. Zkoušky se konají s dostatečným předstihem před zkouškami reálnými tak, aby kandidát měl možnost rozhodnout se, na jakou úroveň zkoušek se přihlásí. Termín cvičných zkoušek pro školní rok 2022/23 je 10. 3. 2023. Také tento termín je určen i široké veřejnosti. Na tyto zkoušky je třeba se přihlásit a zaplatit stanovený poplatek pro daný školní rok nejpozději do 20. 2. 2023. 

Kandidáti, kteří absolvovali cvičné zkoušky, přihlásí se a zaplatí poplatek za reálnou zkoušku do 6 měsíců od konání cvičných zkoušek získají zdarma přístup do online platformy na dobu 2 měsíců. Zde si mohou procvičovat libovolné části zkoušek Cambridge na libovolné úrovni.
Můžete se registrovat sami na stránce. Zde si vyberete, zda se zaregistrujete na cvičnou nebo reálnou zkoušku. Nezapomeňte pak v části kontaktní údaje zadat kód školy „SPS073“, abyste získali nižší cenu za reálnou zkoušku. V případě vykonání cvičné zkoušky před reálnou zkouškou a následné platbě za reálnou zkoušku, pokud jste vyplnili kód školy, získáte zdarma možnost trénovat zkoušky Cambridge na online platformě v libovolné úrovni po dobu 2 měsíců.
V případě zájmu o zkoušky a případné dotazy směřujte na koordinátorku zkoušek Ing., Mgr. Veroniku Zikovou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Další informace o zkouškách Cambridge:

jsou bezkonkurenčně nejrozšířenější a nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny, které poskytují zcela objektivní zhodnocení zvládnutí jazyka. Je možno vybírat ze škály zkoušek z angličtiny všeobecné, obchodní, angličtiny pro studium či práci nebo angličtiny pro děti. Tyto zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidáta používat různé gramatické i lingvistické vazby a funkce v autentických životních situacích. Rozlišujeme pět úrovní náročnosti.

Certifikát má mezinárodně uznávanou platnost a lze jej dobře uplatnit při hledání zaměstnání nebo při přijímacích řízeních u nás i v zahraničí. Příklady uplatnění v ČR, uplatnění v dalších státech, a to nejen v EU, naleznete zde. Zkoušky jsou uvedeny na seznamu MŠMT a jsou tak platné nejen pro školská zařízení všech stupňů, ale i pro státní zaměstnance.
Certifikát má doživotní platnost.
Od roku 2015 se částečně mění struktura zkoušek FCE a CAE. Popis těchto změn naleznete zde .
Od školního roku 2015/16 zajišťujeme také možnost přípravy a především pak skládání zkoušek Cambridge English Language Assessment, dále jen Cambridge English (PET for schools, FCE, CAE). Příprava probíhá pod vedením zkušených lektorů v naší dobře vybavené, moderní škole. Nabídka nově otvíraných kurzů zde.

Pro získání výhod pro naše kandidáty jepotřeba se přihlásit nejpozději přibližně tři týdny před termínem uvedeným v předchozím odkazu.

{slider title="Proč skládat zkoušky Cambridge English" open="false"}

 • Zkoušky jsou dostupné pro všechny věkové kategorie a všechny úrovně jazyka.
 • U zkoušek je akceptovaná jak britská, tak i americká angličtina.
 • Zhodnotíte vaše dlouholeté studijní úsilí.
 • Získáte nejuznávanější jazykový certifikát.
 • Certifikát má celoživotní platnost.
 • Získáte certifikát, který potvrdí vaše jazykové znalosti.
 • Zvýšíte svou sebedůvěru a posílíte motivaci k dalšímu studiu angličtiny.
 • Prokážete svou znalost jazyka před odjezdem na studia do zahraničí.
 • Zkoušky jsou uvedeny na seznamu MŠMT a jsou tak platné nejen pro školská zařízení všech stupňů, ale i pro státní zaměstnance. 
 • Mnoho škol přihlíží k výsledkům zkoušek Cambridge a často přiznává bodovou bonifikaci u přijímacího řízení.
 • Od 1. září 2015 platí v České republice možnost nahrazení profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka i Cambridge English certifikáty na úrovni B1 nebo vyšší za splnění podmínek uvedených zde
 • Zvýšíte pravděpodobnost své úspěšnosti při hledání zaměstnání.
 • Získáte doklad o svých jazykových dovednostech při žádosti o víza.
 • Existuje široký výběr přípravných materiálů a kurzů na tyto zkoušky.

{slider Jakou zkoušku vybrat}

Jestliže si nejste jisti, jakou zkoušku si vybrat, napoví vám krátký test zde. Při výběru správné úrovně vám pomůže tabulka úrovní definovaných Společným evropským referenčním rámcem (CEFR) a seznam zkoušek Cambridge English.

Na naší škole můžete skládat zkoušky z obecné angličtiny úrovní:

 • PET for Schools (B1)
 • FCE (B1)
 • CAE (C1)

{slider Proč skládat zkoušky u nás}

Jsme partnerskou školou JŠ Cambridge P.A.R.K., což znamená výhodnější podmínky pro kandidáty naší školy při skládání zkoušek Cambridge.

Naši kandidáti tak získávají

 • cenové zvýhodnění
 • možnost být ústně zkoušeni ve dvojici s naším kandidátem
 • možnost vyzkoušet si cenově výhodný test nanečisto v naší škole 
 • možnost skládat zkoušky na naší škole, ve známém prostředí

Od školního roku 2015/16 zajišťujeme také možnost přípravy a především pak skládání zkoušek Cambridge English (PET for Schools, FCE a CAE). Příprava probíhá pod vedením zkušených lektorů v naší dobře vybavené, moderní škole. Nabídka nově otevíraných kurzů zde.

{/sliders}

Informace o jednotlivých zkouškách, které lze skládat u nás

{slider title="Cambridge English Preliminary for Schools (PET)" open="false"}

Tato zkouška patří mezi nejoblíbenější z celé řady Cambridge English. Stejně jako ostatní Cambridge zkoušky i PET ověřuje všechny čtyři dovednosti – čtení, psaní, poslech a mluvený projev. Témata vycházejí ze všedních situací a v materiálech se objevuje běžná angličtina. PET hodnotí znalosti gramatiky a slovní zásobu na středně pokročilé úrovni. Po úspěšném složení zkoušky PET obdržíte certifikát s výslednou známkou. Certifikát má celoživotní platnost. 

Cvičný test naleznete zde nebo zde

Přihlášky a případné dotazy směřujte na koordinátorku zkoušek Ing., Mgr. Veroniku Zikovou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Průběh zkoušky

PET se skládá ze tří částí, tzv. papers.

Paper 1 - Čtení a psaní (Reading and Writting)

Paper 2 - Poslech (Listening)

Paper 3 - Mluvený projev (Speaking)

Paper 1

V této části zkoušky se hodnotí schopnost čtení a porozumění textům ze zdrojů jako jsou informační cedule, brožury, noviny nebo časopisy. Měli byste být schopni porozumět hlavnímu smyslu textu a poradit si s neznámými slovy a gramatickými strukturami. V psané části jsou cvičení zaměřená na přetváření vět, krátké zprávy o 3 bodech a psaní dopisu nebo zprávy o 100 slovech. Tato část trvá 1 hodinu a 30 minut.

Paper 2

V této části zkoušky se hodnotí porozumění hlavní myšlence mluvených materiálů, jako jsou např. inzeráty, monology a dialogy. Měli byste být také schopni porozumět názorům a postojům mluvčího. Tato část trvá 35 minut.

Paper 3

Tuto část zkoušky budete vykonávat ve dvojici s druhým kandidátem. Hodnotí se schopnost používat mluvený projev v interakci s dalším kandidátem. Měli byste být schopni pokládat základní otázky o každodenních situacích a odpovídat na ně, vyjádřit co máte a nemáte rádi. Tato část trvá 10 – 12 minut.

{slider Cambridge English First (FCE)}

FCE je nejuznávanější zkouškou ve světě. Preferuje ji většina zaměstnavatelů a vysokých škol. Jedná se o zkoušku z angličtiny na pokročilé úrovni (B2), která ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – psaní, čtení, poslech a mluvený projev. Získaný certifikát ukazuje, že zvládáte angličtinu na pokročilé úrovni a jste schopni se dorozumět v práci nebo při studiu. FCE otevírá cestu k získání práce, kde je nutná komunikace s cizinci nebo k přijetí na vysokou školu nejen v České republice, ale i v zahraničí. Zkoušky jsou uvedeny na seznamu MŠMT a jsou tak platné nejen pro školská zařízení všech stupňů, ale i pro státní zaměstnance. 

Po úspěšném složení zkoušky FCE obdržíte certifikát s výslednou známkou. Certifikát má celoživotní platnost. 

NOVINKY V KLASIFIKACI: Kandidát, který prokáže u zkoušky znalosti přesahující úroveň B2 a získá známku A, získá certifikát Cambridge English: First s poznámkou, že jeho jazykové schopnosti jsou na úrovni C1. Kandidát, který je ohodnocen známkami B a C získá certifikát Cambridge English: First, jak tomu bylo doposud, a kandidát, jehož výsledky byly pod úrovni B2, získá tentýž certifikát s poznámkou, že jeho jazykové schopnosti jsou na úrovni B1. Grafické znázornění zde.

Cvičný test naleznete zde nebo zde

Přihlášky a případné dotazy směřujte na koordinátorku zkoušek Ing., Mgr. Veroniku Zikovou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Průběh zkoušky

Tato zkouška se skládá ze čtyř částí, tzv. papers.

Paper 1 – Čtení (Reading) a Užití jazykových struktur (Use of English)

Paper 2 – Psaní (Writting)

Paper 3 – Poslech (Listening)

Paper 4 – Mluvený projev (Speaking)

Paper 1

Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování chybějících slov v textu, sestavování částí textů do smysluplného celku. Měli byste být schopni porozumět textu jako jsou novinové články, brožury, zprávy. Zároveň se v této části zkoušky ověřuje kandidátova znalost gramatiky a slovní zásoby prostřednictvím výběru vhodného slova z daných možností, nebo bez výběru možnosti, a dále transformací slov, slovních spojení a vět. Tato část odpovídá 40 % z celkového počtu bodů a tato část zkoušky trvá 75 minut.

Paper 2

Kandidáti napíší dva texty, každý v rozsahu 140 - 190 slov. První text je formou eseje na pevně zadané téma. U druhého textu si kandidáti mohou vybrat téma z několika možností, jimiž jsou např. dopis či email, návrh, zpráva a recenze. Psaní odpovídá 20 % z celkového počtu bodů. Na oba texty připadá rovnoměrný podíl a tato část zkoušky trvá 80 minut.

Paper 3

V této části zkoušky se hodnotí porozumění hlavní myšlence mluvených materiálů, jako jsou např. zprávy, interviewu, dialogy, rozpravy a monology. Každou nahrávku uslyšíte dvakrát. Úkolem je nejen porozumět smyslu textu, ale také zachytit detaily promluv. Poslech odpovídá 20 % z celkového počtu bodů a trvá 40 minut.

Paper 4

Této části zkoušky se účastní vždy dva zkoušející a dva kandidáti (povolenou výjimkou jsou 3 kandidáti). Tato část se skládá ze čtyř úkolů, nejdříve se vás zkoušející ptá na všední situace a druhý kandidát, který je s vámi ve dvojici poslouchá. V druhé části popisujete dvě fotografie, poté druhý kandidát odpovídá na krátké otázky k obrázkům. Třetí úkol řeší oba kandidáti společně na základě obdržených instrukcí. V posledním úkolu hovoří kandidáti o tématech, která se objevila ve třetí části. Mluvení je hodnoceno 20 % z celkového počtu bodů a tato část zkoušky trvá 14 minut.

{slider Cambridge English Advanced (CAE)}

CAE je zkouška reálné angličtiny. Stejně jako v předchozích zkouškách i CAE testuje všechny čtyři dovednosti – psaní, čtení, poslech a mluvený projev. 

Úspěšné složení této zkoušky dokazuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny. Studenti dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací – při práci i při studiu. Tuto zkoušku uznává mnoho zaměstnavatelů a různé vzdělávací instituce na celém světě. Držitel certifikátu CAE tak má usnadněný vstup na vysoké školy s angličtinou jako vyučovacím jazykem nebo může snáze najít vysněnou práci. Zkoušky jsou uvedeny na seznamu MŠMT a jsou tak platné nejen pro školská zařízení všech stupňů, ale i pro státní zaměstnance.

NOVINKY V KLASIFIKACI: Kandidát, který prokáže u zkoušky znalosti přesahující úroveň C1 a získá známku A, získá certifikát Cambridge English Advanced s poznámkou, že jeho jazykové schopnosti jsou na úrovni C2. Kandidát, který je ohodnocen známkami B a C, získá certifikát Cambridge Advanced English, jak tomu bylo doposud, a kandidát, jehož výsledky byly pod úrovni C1, získá tentýž certifikát s poznámkou, že jeho jazykové schopnosti jsou na úrovni B2. Grafické znázornění zde.

Cvičný test naleznete zde nebo zde

Přihlášky a případné dotazy směřujte na koordinátorku zkoušek Ing., Mgr. Veroniku Zikovou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

{/sliders}

Jihomoravsky kraj