HORKÁ NOVINKA

Informace o studiu na jazykové škole ve školním roce 2022/23

 

Státní jazyková škola organizuje výuku jazyků formou placených odpoledních kurzů. Vyučování probíhá v jazykových učebnách gymnázia.

Jak se stát účastníkem kurzu:

1. Zápis do jazykového kurzu na školní rok 2022/2023 probíhá od měsíce června

2. Zájemce si vybere kurz v nabídce "Jazykové kurzy", která je k dispozici na stránce http://gbv.cz/web/index.php/jazykovka/jazykove-kurzy

3. Kurzy, do kterých se lze přihlásit, mají aktivní odkaz. Po rozkliknutí příslušného kurzu zjistí cenu (kurzovné) a některé další informace.

4. Po kliknutí na heslo "Přihláška" tamtéž se otevře stránka online přihlašovacího (registračního) systému. Uchazeč vyplní požadované informace, čímž současně vyslovuje souhlas s nakládáním s osobními daty. Tento souhlas stvrdí následně svým podpisem na první lekci, které se zúčastní.

5. Přihlášky pro studenty našeho gymnázia do přípravných kurzů ke složení mezinárodní zkoušky Cambridge na úrovni B2 (FCE) a C1 (CAE) jsou odevzdávány prezenčně do kanceláře školy. Cenu za kurz a učebnici je nutno zaslat do 31. července 2022 na účet číslo: 28430651/0710. Do zprávy pro příjemce se uvede jméno, příjmení a zkratka příslušného kurzu – GBV-FCE1 a GBV-FCE2 pro úroveň B2 a GBV-CAE pro úroveň C1.    

6. Úhradu kurzovného pro standardní kurzy je nutno provést na stejný účet, jak je uvedeno výše. Ve zprávě pro příjemce musí být rovněž uvedeno jméno přihlášeného a zkratka kurzu, na který se uchazeč zapisuje.

7. Bez uhrazeného kurzovného nebude účast na výuce možná. Vyplnění přihlášky (registrace) samo o sobě nezakládá žádný právní nárok.

8. Škola si vyhrazuje právo neotevřít nabízený kurz z důvodu malého zájmu. V případě, že kurz nebude otevřen, bude kurzovné vráceno v plné výši.