Nástroje pro usnadnění přístupu

Prima v archeoparku Pavlov

Prima v archeoparku Pavlov

Úterý 15. listopadu
Od Terezy Pláteníkové, Ondřeje Březoviče a Radima Štěpánka z I. A

Ve čtvrtek 3. listopadu navštívila naše třída v rámci výuky dějepisu Archeopark v Pavlově. Ten byl vybudován v místě, kde před 30 000 lety žili lovci mamutů. Program naší návštěvy se skládal z několika částí. Nejprve jsme se podívali na krátký film, který nás seznámil s historií archeologického bádání v této oblasti, potom jsme si společně prohlédli vystavené exponáty, mezi nimiž byly např. sošky, pazourky nebo šperky, ale i trojhrob. 

Na další část programu jsme se rozdělili do skupin. Zatímco jedna skupina se pokoušela vymodelovat z hlíny sošky Venuše, ostatní dostali pracovní listy s úkoly, které se vztahovaly k informacím z filmu nebo expozice. Nápovědou při řešení byl celý archeopark, který jsme mohli znovu podrobně prohlédnout.

Exkurze se nám moc líbila, protože jsme se zábavnou formou dozvěděli spoustu zajímavých informací týkajících se pravěku. Nejvíce nás zaujalo modelování a také interaktivní část výstavy.

Ar1
Ar2
Ar3
Ar4
Ar5
Ar6
Ar7

Jihomoravsky kraj