Nástroje pro usnadnění přístupu

S 28. ročníkem SETKÁNÍ S UMĚNÍM si pohrávalo počasí…

S 28. ročníkem SETKÁNÍ S UMĚNÍM si pohrávalo počasí…

(Od Boženy Uhrové) Po dlouhé době musela být výtvarná část Setkání přesunuta do prostoru břeclavského gymnázia z důvodu deštivého počasí. Pro letošní ročník, který se konal ve středu 12. června od devíti hodin, bylo zvoleno téma SVĚT V OBLACÍCH, inspiraci jsem našla v objektech, jež se často instalují ve veřejném prostoru.

Výtvarničily vždy dvojice z I. a II. kategorie. Každá z přihlášených škol sestavila dvoučlenné týmy:

  1. kategorie: žáci 2. stupně ZŠ a nižšího stupně gymnázia
  2. kategorie: žáci středních škol a vyššího stupně gymnázia

Mladí výtvarníci měli pro své tvoření závěsných objektů k dispozici papír, noviny, drát, karton, provázky, alobal a další výtvarný materiál a tři a půl hodiny času.

Na závěr udělily jednotlivé poroty ceny:

  • Cena ředitelky Gymnázia Břeclav: I. kat.: Michaela Manišová, Gabriela Pekarová, ZŠ Komenského Břeclav
  1. kat.: Michaela Drobiličová, Gymnázium Břeclav
  • Cena starosty Města Břeclav: I. kat.: Julie Neumannová, Tereza Vajbarová, Gymnázium Břeclav
  1. kat.: Klára Dlouhá, Tereza Husaříková, Gymnázium Břeclav
  • • Cena poroty: I. kat.: Lucie Vránová, Anežka Zámečníková, Gymnázium Velké Pavlovice
  1. kat.: Lukáš Krejčiřík, Viktor Toušek, Gymnázium Břeclav

Odměny všichni ocenění výtvarníci převzali již na tradičním místě před budovou gymnázia, kde se také za příznivějšího počasí, s občasnými vynucenými přestávkami, předvedla nabitá studentská hudební scéna a v tělocvičně úžasná taneční vystoupení. Setkání s uměním završilo divadelní představení Malého prince v aule školy.

Cílem aktivity je každoročně výtvarná konfrontace žáků z různých škol v jiném prostředí než školním, ukázat kreativitu a barevnost mnoha uměleckých odvětví a nebát se na veřejnosti odprezentovat sami sebe.

Všem, kteří tvořili, vystupovali a podíleli se na přípravě, náleží velké PODĚKOVÁNÍ.

Tento projekt byl realizován za podpory Města Břeclav a MND a.s

Jihomoravsky kraj