Nástroje pro usnadnění přístupu

Setkání s vědou 2024

Setkání s vědou 2024

(Od Ivy Garčicové) Dne 15. května se na našem gymnáziu uskutečnil projektový den Setkání s vědou, který měl letos ještě pestřejší program než minulé roky. Kromě přírodovědných oborů se totiž zapojily i obory humanitní a jazykové. Studenti z vyššího stupně gymnázia si mohli sestavit pětihodinový program z nabídky celkem dvaceti čtyř přednášek a jiných aktivit. Přednášky a dílny vedli pedagogové z vysokých škol a odborníci z praxe. Patří jim velký dík za to, že našim žákům věnovali svůj čas a to většinou bez nároku na odměnu.
Projektový den stejně jako loni začal výzvou "Dostaň se do školy ekologicky". Tuto výzvu přijala velká část studentů i zaměstnanců a našli se i takoví, kteří ráno před vyučováním urazili pěšky, na kole, nebo na koloběžce desítky kilometrů. Ti, kteří dorazili pouze pomocí vlastí síly z největší vzdálenosti, byli odměněni diplomem, věcnou cenou a provoláním slávy ve školním rozhlase.
Zvláštní program byl připraven také pro naše primány, sekundány a jednu třídu ze základní školy Slovácká. Ti se postupně podívali na hodinu chemie, ve fyzikálním divadle ÚDiF se dozvěděli něco nového o vakuu, naučili se od záchranářů z břeclavské nemocnice poskytnout první pomoc a mohli nahlédnout do práce hasičského sboru.
Terciáni v rámci Setkání s vědou navštívili Technické muzeum v Brně a kvartáni pomocí hry "Dr. Zdědil a pan Zdražil" rozvíjeli svou finanční gramotnost.
Ze zpětné vazby vyplynulo, že se žákům akce líbí a motivuje je pro budoucí praxi.
Děkujeme našim sponzorům - Městu Břeclav za poskytnutí dotace, Moravským naftovým dolům, Šlechtitelské stanici Velké Pavlovice, pánům Petru Pajpachovi, Luďkui Kabelkovi, Radku Turečkovi, organizaci GENA-G a spoustě dalších drobných dárců, kteří naší škole pomohli s financováním akce.

 

Jihomoravsky kraj