Nástroje pro usnadnění přístupu

Dobývání břeclavského hradu Albrechtem V. Habsburským

Dobývání břeclavského hradu Albrechtem V. Habsburským

(Od Jany Kašákové) V roce 2023 bylo naše gymnázium přizváno panem Stanislavem Schneiderem, zástupcem zájmového spolku Reistna ve Valticích, ke spolupráci na projektu Historie Podpálaví. Cílem projektu, který trvá již pět let, je popularizovat naše regionální dějiny prostřednictvím ilustrací, karikatur, komiksů, doplněných vhodnými texty.
Co bylo úkolem žáků gymnázia? V rámci semináře regionálních dějin měli žáci zjistit co nejvíce informací o břeclavském hradu (dnešní zámek) v patnáctém století a zejména o jeho obsazení husity a následném obléhání v roce 1426 vojsky Albrechta V. Habsburského. K danému tématu si žáci vyslechli přednášku ředitele okresního archivu pana Miroslava Svobody a poté prostudovali dostupné prameny a literaturu. Jejich hlavním cílem bylo vytvořit texty, které by se staly podkladem pro ilustrace Jiřího Nováka, kolínského kreslíře a karikaturisty, mimo jiné oceněného na výstavě v Japonsku.
Výstupem projektu jsou dva ilustrované panely, které si momentálně můžete prohlédnout na chodbě v prvním patře v přístavbě naší školy. V budoucnu je gymnázium zapůjčí i na další veřejné výstavy v rámci regionu.

Jihomoravsky kraj