Nástroje pro usnadnění přístupu

Soutěž v angličtině

Soutěž v angličtině

(Od Petra Švece) Dne 28. února 2024 se na naší škole konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. V kategorii G (určené žákům 1. až 3. ročníků čtyřletých gymnázií, 5. až 7. ročníků osmiletých gymnázií) se studentka Zita Adámková ze 7.A umístila na honorovaném 3. místě. Účastníci nejprve absolvovali poslech s porozuměním, poté následovala ústní část, v níž hovořili na vylosované téma a v závěru museli pohotově reagovat na výrok. Soutěžící si kromě dobrého pocitu odnesli díky štědrosti Jihomoravského kraje hodnotné ceny.
V kategorii VG II (určené žákům 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií) se naše studentka Sára Řezníčková (třída 4. A) umístila na 2. místě. Soutěž spočívala v ověření úrovně jazykových dovedností formou písemného testu (čtení s porozuměním) a ústního projevu, který zahrnoval popis a porovnání obrázků, prezentaci zvoleného tématu a reakci na otázky poroty. Výkony soutěžících byly profesionální a velmi vyrovnané, takže zvolit vítěze nebylo snadné. Přesto soutěž proběhla v přátelské atmosféře a věříme, že všechny zúčastněné obohatila.

Jihomoravsky kraj