Nástroje pro usnadnění přístupu

Školní jídelna slavnostně otevřena

Školní jídelna slavnostně otevřena

14. listopadu byl přestřihnutím pásky oficiálně zahájen provoz naší nové školní jídelny. Každý den sem během zkušebního provozu chodilo na oběd kolem tří stovek žáků.

Počet registrovaných strávníků je o necelou stovku vyšší. Slavnostní události se zúčastnila řada významných osobností Jihomoravského kraje i města Břeclavi. Přítomni byli kromě vedení školy i členové školské rady břeclavského gymnázia. Na titulní fotografii stojí zleva vedoucí odboru školství Hynek Nespěšný, zástupkyně ředitelky školy Jana Zubalíková, Martin Přibáň, zástupce ředitelky Milan Ling, krajský radní pro oblast školství Karel Jurka, místostarosta Břeclavi Petr Vlasák, starosta Svatopluk Pěček, krajský radní a člen školské rady Richard Zemánek, ředitelka školy Eva Krutáková, vedle ní pak hejtman Jan Grolich, místostarosta Jakub Matuška, členové školské rady Svetlana Mikitková, Iva Garčicová, Tomáš Hyčka a Vít Jonáš. Vedle Ivy Garčicové stojí zástupkyně ředitele Střední školy Edvarda Beneše Radka Čapková.

Jihomoravsky kraj