Nástroje pro usnadnění přístupu

Sportovně turistický kurz 2023

Sportovně turistický kurz 2023

(Od Ondřeje Kloboučníka, 3.D) Ve dnech 18. až 23. června se studenti třetího ročníku vyššího gymnázia zúčastnili sportovně-turistického kurzu konajícího se v městyse Jedovnice v okrese Blansko. 

V neděli 18. 6. ráno se třeťáci a septimáni shromáždili u budovy našeho gymnázia, od níž se vydali na každoročně pořádaný sportovně-turistický kurz.
Pomocí vlakové a autobusové dopravy jsme se dopravili až k naší první zastávce, kterou byly Punkevní jeskyně. Po vyčerpávající prohlídce jsme pokračovali po vlastních kolem propasti Macocha až do kempu Tyršova osada u rybníka Olšovce. Ještě ten večer jsme byli rozřazeni do týmů a tím byl sportovně-turistický kurz zahájen.
V průběhu pondělí a úterý jsme si vyzkoušeli všechny sportovní aktivity, v nichž jsme měli ve dnech následujících soutěžit. V pondělí nás také jako večerní program očekávala noční hra, kterou jsme i přes drobné bloudění některých skupinek všichni úspěšně zvládli.
Středa se nesla v duchu dravého soupeření mezi tými. Dopoledne studenty čekal biatlon, který odhalil nadějné střelce, ale i úžasné běžce. Odpoledne se uskutečnil turnaj ve volejbalu a petanque a ani večerní program nezůstal svou pestrostí pozadu. Čekalo na nás „bouření mozků“. Strávili jsme celý večer, a někteří i o něco déle, řešením šifer, jež pro nás připravil pan profesor Ling.
Čtvrtek jsme zahájili štafetovým závodem kanoe na rybníku Olšovec, ten také všichni z nás úspěšně přežili. Čtvrteční odpoledne obsahovalo aktivitu úplně poslední; orientační běh. Vybaveni veškerou orientační moudrostí pana profesora Káni jsme se vydali na trasu dlouhou zhruba pět kilometrů. Některé z nás to bavilo tak moc, že se rozhodli běžet o něco delší trasou, než bylo nutné. Ale netřeba si dělat starosti, všichni jsme se dokázali vrátit do kempu ještě před večerkou.
Závěrem lze úspěšně konstatovat, že sportovně-turistický kurz byl akcí úspěšnou, a i přesto, že autobus, kterým jsme se dopravovali zpět, vypadal spíše jako lazaret, jsme si STK všichni velice užili.

Jihomoravsky kraj