HORKÁ NOVINKA

Společná část maturitní zkoušky 2020

Ve společné části maturitní zkoušky budou žáci povinně maturovat
- z českého jazyka a literatury
- z cizího jazyka nebo matematiky.
Každý žák maturitního ročníku je povinen odevzdat svůj SEZNAM LITERATURY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE na níže uvedeném formuláři vlastnoručně podepsaný ve dvojím vyhotovení nejpozději 27 3. 2020 svým vyučujícím jazyka českého.
ZÁVAZNÉ TERMÍNY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ)
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce: do 2. prosince 2019
Písemná práce z jazyka českého a jazyka anglického: zrušeno
Didaktické testy z matematiky: 1. června 2020 v 8.00 hod.
Didaktické testy z anglického jazyka: 1. června 2020 ve 13.00 hod. 
Didaktické testy z českého jazyka a literatury: 2. června 2020 v 8.00 hod. 

Ústní maturitní zkoušky:  15-19. června 2020

Český jazyk - Kánon 2020 (seznam četby)

Formulář k Seznamu literatury k ústní maturitní zkoušce 

Specifická témata pro část 3 ústní zkoušky z anglického jazyka

Témata společné části maturitní zkoušky z německého jazyka

Profilová část maturitní zkoušky 2020

Kritéria pro hodnocení profilové maturitní zkoušky jsou k nahlédnutí zde.

V profilové části maturitní zkoušky budou žáci povinně volit dvě zkoušky z následující nabídky:

Český jazyk a literatura – maturitní práce s obhajobou
Termín odevzdání maturitní práce: 30. dubna 2020
Termín obhajoby maturitní práce: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Český jazyk

Anglický jazyk - písemná a ústní zkouška
Termín písemné zkoušky: bude upřesněno
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Anglický jazyk

Německý jazyk – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Německý jazyk

Francouzský jazyk – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Francouzský jazyk

Ruský jazyk – ústní zkouška 
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Ruský jazyk

Informatika – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška

Termín odevzdání maturitní práce: 30. dubna 2020
Termín obhajoby maturitní práce: 15. - 19. června 2020
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020

Maturitní okruhy Informatika a výpočetní technika

Dějepis – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Dějepis

Zeměpis – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Zeměpis 1 a Zeměpis 2, 

Orientace na mapě - pojmy,  Učivo

 Základy společenských věd – ústní zkouška

Termín ústní maturitní zkoušky: bude upřesněno
Maturitní okruhy Základy společenských věd - humanitní
Maturitní okruhy Základy společenských věd - ekonomická

Šablona ročníkové práce

Matematika – písemná zkouška
Termín písemné zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Matematika

Deskriptivní geometrie – písemná zkouška
Termín písemné zkoušky: bude upřesněno
Maturitní okruhy Deskriptivní geometrie

Fyzika – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Fyzika

Biologie – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Biologie

Chemie – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Chemie

Psychologie a pedagogika – ústní zkouška
Termín ústní maturitní zkoušky: bude upřesněno
Maturitní okruhy Pedagogika a psychologie

Šablona ročníkové práce

Dějiny umění – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška
Termín odevzdání maturitní práce: 30. dubna 2020
Termín obhajoby maturitní práce: 15. - 19. června 2020
Termín ústní maturitní zkoušky: 15. - 19. června 2020
Maturitní okruhy Dějiny umění