HORKÁ NOVINKA

Informace o studiu na jazykové škole

Kurzy začínají 17. září 2019 informační schůzkou. 
 
Státní jazyková škola organizuje výuku jazyků formou placených odpoledních kurzů a placeného pomaturitního jednoletého studia,. Vyučování probíhá v jazykových učebnách gymnázia. Nabízíme také podnikové a firemní kurzy s výukou na pracovišti.
Vyučované jazyky:
1. Angličtina 
2. Němčina
3. Francouzština 
4. Ruština 
5. Čeština pro cizince (Czech for foreigners) 
Jak se stát účastníkem kurzu:
1. Zápis do jazykového kurzu probíhá od 14. května  2019 na školní rok 2019/2020.
2. Zájemce si vybere kurz v nabídce "Jazykové kurzy" na stránce http://gbv.cz/web/index.php/jazykovka/jazykove-kurzy.
3. Kurzy, do kterých se lze přihlásit, mají aktivní odkaz. Po rozkliknutí příslušného kurzu zjistí cenu (kurzovné) a některé další informace.
4. Po kliknutí na heslo "Přihláška" tamtéž se otevře stránka online přihlašovacího (registračního) systému. Uchazeč vyplní požadované informace, čímž současně vyslovuje souhlas s nakládáním s osobními daty. Tento souhlas stvrdí následně svým podpisem na první lekci, které se zúčastní. 
8. Úhradu kurzovného je nutno provést na účet 1384751309/0800. Ve zprávě pro příjemce musí být uvedeno jméno přihlášeného a zkratka kurzu, na který se uchazeč zapisuje.  Pokud uchazeč hodlá využít zvýhodněné ceny kurzu, musí tuto částku uhradit do 15. července 2019. 
9. Bez uhrazeného kurzovného nebude účast na výuce možná. Vyplnění přihlášky (registrace) samo o sobě nezakládá žádný právní nárok. Při pozdějším přihlášení platí cena  stanovená pro celý kurz, nebude tedy nijak krácena.
10. Škola si vyhrazuje právo neotevřít nabízený kurz z důvodu malého zájmu. V případě, že kurz nebude otevřen, bude kurzovné vráceno v plné výši.