HORKÁ NOVINKA

Ukončení přijímacího řízení

Oznamuji, že přijímací řízení ke střednímu vzdělávání na naší škole bylo již
ukončeno.
Bylo přijato 30 žáků do oboru 79-41-K/81 a 60 žáků do oboru 79-41-K/41.
Všechna odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, kterým nebylo vyhověno, byla
postoupena ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
Mgr. Eva Krutáková, ředitelka