HORKÁ NOVINKA

100 let gymnázia

Dovolte nám zveřejnit první oficiální informace o zahájení roku oslav stého výročí založení břeclavského gymnázia. Kromě tradičních každoročních akcí, na kterých budeme naše jubileum připomínat (např. Ples gymnázia nebo Setkání s uměním a Setkání s vědou), se chceme soustředit na tři vrcholy oslav, jeden v jarním a dva v podzimním termínu.

 

PÁTEK 15. LISTOPADU 2019

14:00       Slavnostní veřejné zasedání pedagogické rady – Dům školství Břeclav

17:00       Gymplbeat a Gymplkošt – Dům kultury Břeclav

                (košt vín absolventů gymnázia, přehlídka gymnaziálních kapel)

SOBOTA 16. LISTOPADU 2019

9:00 – 15:00  Škola dokořán - den otevřených dveří 

18:00        Jednou za sto let - Dům kultury Břeclav

                 (komponovaný pořad, vstupenky v předprodeji v listopadu)

19:30        Společenský večer - Dům kultury Břeclav

                 (společenský večer pro současné a bývalé zaměstnance školy, hrají Melody Gentlemen)

poster14.jpg