HORKÁ NOVINKA

100 let gymnázia

Dovolte nám zveřejnit první oficiální informace o zahájení roku oslav stého výročí založení břeclavského gymnázia. Kromě tradičních každoročních akcí, na kterých budeme naše jubileum připomínat (např. Ples gymnázia nebo Setkání s uměním a Setkání s vědou), se chceme soustředit na tři vrcholy oslav, jeden v jarním a dva v podzimním termínu.

PÁTEK 21. ČERVNA 2019:
JUNIÁLES – ZROZENÍ (studentský happening)
Akce je připomínkou stého výročí Výnosu Ministerstva školství a národní osvěty ze dne 21. června 1919, kterým byl zřízen ústav nazvaný „Státní reformní reálné gymnasium v Břeclavě“.

PÁTEK 15. LISTOPADU 2019:
SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ PEDAGOGICKÉ RADY
Oficiální zahájení oslav pro stávající a bývalé učitele a profesory školy.
GYMPLBEAT – STUDENTSKÉ KAPELY NAPŘÍČ MINULOSTÍ
GYMPLKOŠT – PŘEHLÍDKA VÍN NAŠICH ABSOLVENTŮ

SOBOTA 16. LISTOPADU 2019:
ŠKOLA DOKOŘÁN – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro známé i neznámé přátele školy.
JEDNOU ZA STO LET – UČITELÉ V JINÉ ROLI pobaví sebe i diváky v Domě kultury.