PASCH – LEHRMITTELZENTRUM
    BŘECLAV

    ODBORNÁ KNIHOVNA PASCH

XX

O KNIHOVNĚ

«
  PROVOZNÍ DOBA a VÝPŮJČNÍ PODMÍNKY «
  SEZNAM TITULŮ «
  N O V I N K Y «
  ODKAZY NA DALŠÍ UŽITEČNÉ STRÁNKY «
XX    
. . . . . . O KNIHOVNĚ

Odborná knihovna PASCH v Břeclavi  ( PASCH-Lehrmittelzentrum Břeclav)

nahrazuje od listopadu 2014 původní Lehrmittelzentrum Goethe-institutu, které existovalo na Gymnáziu Břeclav od roku 2000. Tato regionální knihovna vznikla na podporu výuky a dalšího vzdělávání učitelů němčiny.

Protože Gymnázium Břeclav patří už od roku 2006 mezi tzv. partnerské školy (PASCH: Schulen – Partner der Zukunft), na kterých je podporována výuka německého jazyka, bylo rozhodnuto, že tato knihovna přejde pod projekt PASCH. Její původní funkce zůstane zachována, vedle studentů ji mohou i nadále navštěvovat učitelé z jiných škol. 

Zájemci o německý jazyk zde najdou řadu různých materiálů, kterými mohou zpestřit výuku, mohou se seznámit s novými učebnicemi z produkce německých nakladatelství, rozšířit své jazykové znalosti studiem odborné literatury a různých jazykových příruček nebo četbou německé literatury. Nabídka literárních textů je obsáhlá - pro začátečníky jsou k dipozici zjednodušené texty (včetně literatury pro děti a mládež), "znalci" mohou číst v originále díla německy píšících autorů. K této literární nabídce patří také lexikony, ve kterých zájemci o německou literaturu najdo uinformace mimo jiné i z literární historie. Významnou pomůckou pro učitele němčiny je také metodická literatura - od konkrétních nápadů pro výuku, her či předloh ke kopírování až po odborné texty zaměřené na nejrůznější problémy ve výuce jazyků. V knihovně nechybí samozřejmě ani slovníky, časopisy (aktuálně doplňované) a audio - či videomateriály.

. *